گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

 کتاب الکترونیک صنعتی
جزوه درس سیگنال
مخازن مدار حاوی شماتیک و سایر اطلاعات آنها
پروژه های الکترونیک روباتیک میکرو کنترولر
دانلود فرمولهای الکترومغناطیس
مدار ۱
حل المسائل مدار 1
جزوه درسی الکترونیک ۲
جزوه درسی الکترونیک۳
ماشین حساب مهندسی دانلود کنید
جزوه مبانی برق
جزوه اندازه گیری (1)
جزوه اندازه گیری (2)
جزوه معماری کامپیوتر
مدار منطقی
جزوه تجزیه تحلیل سیگنال ها وسیستم ها
جزوه درس ماشین ۱
آزمایشگاه ماشین ۱  

دستور کار آز الکترونیک ۱

 جزوه درس ریاضی مهندسی
دستور کار آزمایشگاه مدار
گزارش آزمایشگاه مدار
گزارشکارآز مدار منطقی
مدار منطقی
جزوه درس بررسی سیستم های قدرت
کتاب الکترومغناطیس مهندسی Hayt (ویرایش 1)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی Hayt (ویرایش 2) پسوردش www.elektrotekno.com
حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی Hayt
دانلود بانک تست فیزیک هالیدی password: www.dayaghi.persianblog.ir
کتاب طراحی دیجیتال 1
کتاب طراحی دیجیتال 2 pass: books_for_all
کتاب طراحی دیجیتال 3 pass: books_for_all
جزوه کنترل استاد طالبی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر) قسمت 1
قسمت 2جزوه
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8

 جزوه آموزش زبان اسمبلی
100 تا پروژه با AVR
ارتباط دهی MMC وAVR
ازمایشگاه فیزیک 2
هوش مصنوعی
مبانی الکترونیک در ربات
عناصر یک سیستم مخابراتی
سیستم های دیجیتال
مخابرات ماهواره ای
فرکانسهای مخابراتی ماهواره ها
مقاومت

 

 اگر جزوه های دیگری هم نیاز دارید در بخش نظرات عنوان آنها را وارد کنید 

 

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز