دانشگاه علم و صنعت
استاد مربوطه: دکتر رحمتی

سر فصل ها:
یاد آوری و بررسی مسائل تکمیلی مبدل ها
ترانسفورماتورهای تغذیه کننده مبدل ها
انواع مبدل ها
عکس العمل مبدل ها بر شبکه های تغذیه کننده آن ها
مبدل های جریان دو طرفه در سیستم هایHVDC
مبدل فرکانس
کاربرد مبدل ها در صنایع
 
جزوه تایپ شده و دارای کیفیت بسیار عالی می باشد.


  


* index.rar (41.46 کیلوبایت - دانلود

* 2.rar (1253.43 کیلوبایت - دانلود

* 3.rar (1823.13 کیلوبایت -  دانلود

* 4.rar (743.95 کیلوبایت -  دانلود

* 5.rar (162.41 کیلوبایت -  دانلود

* 6.rar (803.13 کیلوبایت -  دانلود

* 7.rar (218.05 کیلوبایت -  دانلود

* 8.rar (553.48 کیلوبایت -  دانلود


پسورد فایل :www.eca.ir


* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز