فهرست مطالب:
معرفی مبنای اعداد و محاسبات دودویی
مشخصات کلی شیستم های میکروپروسسوری
سخت افزار میکرو پروسسور
نرم افزار میکروپروسسور
مطالب تکمیلی(میکروکنترولرو....)


پسورد:
www.eca.ir
دانلود

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز