نویسندگان:
مهدی صالح پور، امیر حبیب زاده
 

چکیده:
در این مقاله بررسی مختصری بر روی شبکه های عصبی انجام شده است و سپس به بررسی و پیاده سازی شبکه عصبی کوهونن یا خود سازمان ده توسط نرم افزار متلب پرداخته شده است. 

 

پسورد: www.eca.ir 

 دانلود

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز