رئوس مطالب:

فیوز بیت ها، منابع کلاک وReset   
آشنایی با زبان C
پروژه 1: فلاشر ساده
پروژه 2: کانتر یک رقمی با 7-Segment
پروژه 3: نمایشگر کریستال مایع (LCD)
پروژه 4: اسکن صفحه کلید ماتریسی
پروژه 5: نمایشگرهای LED Dot Matrix
وقفه های خارجی
پروژه 6: آشکار ساز عبور از صفر
تایمر/کانتر صفر
پروژه 7:  فرکانس متر دیجیتال
پروژه 8: کنترل موتورDC  باPWM
عملکرد تایمر دو
پروژه 9: ساعت با وضعیت آسنکرون تایمر
تایمر/کانتر یک
پروژه 10: کنترل سروُ موتور
پروژه 11: تولید موج سینوسی
پورت سریال (RS-232)
پروژه 12: پورت سریال در ویژوال بیسیک
پروژه 13: ارتباط دهی USB با RS232
I2C Bus (TWI) 
پروژه 14: ارتباط با EEPROM های I2C
مبدل آنالوگ به دیجیتال
پروژه 15: اندازه گیری دما با سنسور LM35
مقایسه کننده ی آنالوگ
SPI Bus 
Mode های Sleep و تایمر Watchdog

+ فایل پروتئوس تمام پروژه ها

دانلود

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز