این جزوه آموزش زبان LD است که به همراه آن مثال های پیاده سازی شده با نرم افزار IEC6113-3 نیز موجود است.زبان لدر یکی از زبان های پایه کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر ( PLC) است که می توانید از لینک زیر دریافت کنید 

 دانلود

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز