فهرست آزمایش ها:
1)یکسو ساز نیم موج
الف- یکسو ساز تمام موج با پل دیود
ب- یکسو ساز تمام موج با ترانس سر وسط
2)یکسو ساز نیم موج با خازن صافی
3)بستن مدار با D3و بدونD3
4) بررسی و طرز کار دیاک
5) بررسی تریاک و طرز کار آن
6) اسیلاتور با آی سی 555
7)شیفت فاز
8)مدار وقفه زمان
9) اسیلاتور UJT
10) چند برابر کننده ولتاژ
 

 دانلود 

 


* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز