سر فصل ها :
مقدمه
طراحی کنترل کننده ها
 از بین بردن اغتشاش
 پاسخ فرکانسی یک سیستم کنترلی مطلوب
طراحی کنترل کننده در حوزه ی فرکانس
تقلیل درجه سیستم ها ی خطی و قطب های موثر
طراحی بر اساس محل قطب ها
نکاتی چند در مورد کنترل کننده ها

دانلود 

 

 

 

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز